ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Λόγω της ασυνήθιστης κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε ως αποτέλεσμα της COVID-19, συμβουλευτείτε τις Συχνές ερωτήσεις για να ενημερωθείτε αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση των υπηρεσιών μας.

1.-Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής και χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση αγοράς του προϊόντος, χωρίς να αναφέρει τους λόγους, σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ορθή παραλαβή του προϊόντος. Ο καταναλωτής και χρήστης μπορεί να στείλει το σύνολο της παραγγελίας ή, αν το προτιμά, μέρος αυτής, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να χρειάζεται να αναφέρει τους λόγους.

Ο καταναλωτής και ο χρήστης πρέπει να αναλάβουν το άμεσο κόστος της επιστροφής στη MISS HAMPTONS, είτε επιστρέφουν το σύνολο της παραγγελίας είτε μέρος αυτής.

Για να επισημοποιήσετε την επιστροφή, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη MISS HAMPTONS στην ακόλουθη διεύθυνση www.misshamptons.com/pages/contact​. Μόλις ληφθεί η εν λόγω επικοινωνία, η MISS HAMPTONS θα σας ενημερώσει αναφορικά με τον τρόπο αποστολής της παραγγελίας στα γραφεία ή στις αποθήκες της.

Ο καταναλωτής και ο χρήστης πρέπει να στείλουν το προϊόν στα ακόλουθα γραφεία/αποθήκες της MISS HAMPTONS: Elche Business Park, Calle Marie Curie, 34, 03203, Elche (Αλικάντε), Ισπανία.

Η MISS HAMPTONS δεν έχει ευθύνη αναφορικά με την εταιρεία ταχυμεταφορών που επιλέγει ο καταναλωτής και ο χρήστης για την επιστροφή της παραγγελίας. Με αυτή την έννοια, η MISS HAMPTONS συνιστά στον καταναλωτή και στον χρήστη να απαιτήσει από την εταιρεία ταχυμεταφορών να προσκομίσει την απόδειξη της παράδοσης μόλις καταθέσει το προϊόν στα γραφεία της MISS HAMPTONS, έτσι ώστε ο καταναλωτής και ο χρήστης να έχουν απόδειξη ότι το προϊόν έχει παραδοθεί σωστά στη MISS HAMPTONS . Η MISS HAMPTONS δεν είναι υπεύθυνη για τη διεύθυνση όπου ο καταναλωτής και ο χρήστης στέλνει την παραγγελία για την επιστροφή της, εάν είναι διαφορετική από αυτές που αναφέρονται. Η MISS HAMPTONS μπορεί να ζητήσει από τον καταναλωτή και τον χρήστη να στείλει την εν λόγω απόδειξη παράδοσης για να την επαληθεύσει.

Τα έξοδα επιστροφής της παραγγελίας (όπως, για παράδειγμα, τα έξοδα αποστολής μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών) βαρύνουν άμεσα τον καταναλωτή και τον χρήστη, εκτός από το κόστος επιστροφής των παραγγελιών που έχουν γίνει στην επικράτεια της Ισπανίας (ισχύει μόνο για την ηπειρωτική Ισπανία), το οποίο θα το αναλάβει η MISS HAMPTONS, η οποία θα αναλάβει επίσης την παραλαβή των προϊόντων.

Το προϊόν πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και με όλες τις ετικέτες, τη συσκευασία του και, κατά περίπτωση, τα πρωτότυπα έγγραφα και τα εξαρτήματα που συνοδεύουν το προϊόν. Εάν αυτό δεν γίνει από τον καταναλωτή και τον χρήστη ή εάν το προϊόν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία, ο καταναλωτής και ο χρήστης αποδέχονται ότι ενδέχεται να μειωθεί η τιμή του προϊόντος ή ότι η MISS HAMPTONS μπορεί να απορρίψει την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή και τον χρήστη.

Εφόσον η MISS HAMPTONS διαπιστώσει ότι η παραγγελία βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, η MISS HAMPTONS θα προχωρήσει στην επιστροφή ολόκληρου του ποσού που καταβλήθηκε από τον καταναλωτή και τον χρήστη.

Εάν ο καταναλωτής και ο χρήστης αποφασίσει να επιστρέψει την παραγγελία πλήρως, η MISS HAMPTONS θα επιστρέψει στον καταναλωτή και στον χρήστη το σύνολο του ποσού που είχε πληρώσει (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής που σχετίζονται με την παράδοση των προϊόντων της MISS HAMPTONS στον καταναλωτής και στον χρήστη).

Εάν ο καταναλωτής και ο χρήστης επιθυμεί να επιστρέψει μόνο ένα ή μερικά από τα προϊόντα που ήταν μέρος της παραγγελίας, η MISS HAMPTONS δεν θα μπορεί να επιστρέψετε τα έξοδα αποστολής που πλήρωσε ο καταναλωτής και ο χρήστης για ολόκληρη την παραγγελία.

Η MISS HAMPTONS ενημερώνει τους καταναλωτές και τους χρήστες ότι η προθεσμία για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών θα εξαρτηθεί από τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής και ο χρήστης κατά την αγορά του προϊόντος:

  • Αν ο Χρήστης έχει πραγματοποιήσει την πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, η MISS HAMPTONS θα επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε εντός μιας περιόδου δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την στιγμή που ο καταναλωτής και ο χρήστης αποφάσισαν να καταγγείλουν τη σύμβαση.
  • Εάν ο καταναλωτής και ο χρήστης έχουν πραγματοποιήσει την πληρωμή μέσω PAYPAL, η MISS HAMPTONS θα επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε εντός μιας περιόδου είκοσι τεσσάρων (24) - σαράντα οκτώ (48) εργάσιμων ωρών από τότε που ο καταναλωτής και ο χρήστης αποφάσισαν να καταγγείλουν τη σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση, η MISS HAMPTONS θα επιστρέψει τα ποσά που πληρώθηκαν το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής και ο χρήστης ενημέρωσαν για την απόφασή τους να αποσυρθούν από τη σύμβαση.

Στην περίπτωση προωθητικών ενεργειών που ισχύουν για την απόκτηση ανεξάρτητων στοιχείων και περιλαμβάνουν την προσθήκη ενός επιπλέον προϊόντος, ενδεικτικά, αλλά χωρίς περιορισμό, προωθήσεις 2x1, 3x1 ή οποιουδήποτε άλλες που περιλαμβάνουν την παράδοση ενός επιπλέον δωρεάν προϊόντος ή ενός με μειωμένη τιμή, αν ο καταναλωτής και ο χρήστης αποφασίσει να εφαρμόσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αναφορικά με την αγορά του, αυτό το δικαίωμα θα έχει επιπτώσεις στο σύνολο των προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο της προώθησης.

2.- Επιστροφές για κατασκευαστικά ελαττώματα

Ο καταναλωτής και ο χρήστης μπορούν να επιστρέψουν στη MISS HAMPTONS, χωρίς κόστος, οποιοδήποτε προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν συμμορφώνεται με την περιγραφή, εντός μια περιόδου δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των προϊόντων που αγοράστηκαν, ο καταναλωτής και ο χρήστης θα έχουν προθεσμία δύο (2) μηνών από τη στιγμή που θα λάβουν γνώση για την έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος για να ειδοποιήσουν τη MISS HAMPTONS μέσω της ενότητας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, η οποία δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό, αναφέροντας το ελαττωματικό προϊόν ή προϊόντα, επισυνάπτοντας φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν τα ελαττώματα ή την έλλειψη συμμόρφωσης των προϊόντων, καθώς και μια λεπτομερή λίστα των ελαττωμάτων που βρέθηκαν, την εντολή αγοράς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη τεκμηρίωση που επιτρέπει τον προσδιορισμό της αγοράς που πραγματοποιήθηκε από τον καταναλωτή και τον χρήστη.

Μόλις η MISS HAMPTONS λάβει την επικοινωνία από τον καταναλωτή και τον χρήστη και αναλύσει το συμβάν μέσω του Τμήματος Ποιότητας, θα σας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό εάν θα επιστρέψετε το προϊόν ή όχι, αναλύοντας αντικειμενικά τη φύση του προϊόντος ή τη φύση της φερόμενης έλλειψης συμμόρφωσης ή ελαττώματος. Σε περίπτωση που η επιστροφή προχωρήσει, η  MISS HAMPTONS θα ενημερώσει τον καταναλωτή και τον χρήστη για τον τρόπο αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος στις αποθήκες της. Η διεύθυνσή της είναι η ακόλουθη: Elche Parque Empresarial, calle Marie Curie, 34, 03203, Elche (Αλικάντε), Ισπανία.

Παρ' όλα αυτά, η MISS HAMPTONS σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθεί για τα προϊόντα που επιστρέφονται χωρίς να έχει ακολουθηθεί από τον καταναλωτή και τον χρήστη η διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω.

Κάθε προϊόν που πρόκειται να επιστραφεί δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί ή, σε περίπτωση που το ελάττωμα εκτιμάται μετά από κανονική και καθημερινή χρήση, το προϊόν θα πρέπει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να επιστρέφεται μαζί με όλες τις ετικέτες, τη συσκευασία και, ενδεχομένως, τα έγγραφα και τα γνήσια εξαρτήματα που συνοδεύουν το προϊόν. Εάν αυτό δεν γίνει από τον καταναλωτή και τον χρήστη, η MISS HAMPTONS και, ειδικότερα, το Τμήμα Ποιότητας της, θα πρέπει να αξιολογήσει αντικειμενικά την περίπτωση, προσδιορίζοντας εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του και τη φύση της φερόμενης έλλειψης συμμόρφωσης ή ελαττώματος.

Η MISS HAMPTONS ενημερώνει τον καταναλωτή και τον χρήστη ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, γενικά δεν είναι δυνατή η επισκευή τους, διότι κάτι τέτοιο κρίνεται ως δυσαναλόγη λύση. Σε περίπτωση που λόγω των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου προϊόντος και του ελαττώματος, είναι δυνατό να γίνει επισκευή, ο καταναλωτής και ο χρήστης θα ενημερωθεί ρητά για αυτήν την περίπτωση και θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ αντικατάστασης ή επισκευής.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο καταναλωτής και ο χρήστης μπορεί να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με ένα άλλο με τα ίδια χαρακτηριστικά. Η αντικατάσταση του προϊόντος δεν συνεπάγεται κανένα είδος δαπάνης. Εάν δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί το ελαττωματικό προϊόν με ένα άλλο με παρόμοια χαρακτηριστικά, θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε ένα νέο παρόμοιο μοντέλο.

Η παράδοση του προϊόντος με τα ίδια χαρακτηριστικά ή το νέο μοντέλο που ο καταναλωτής και ο χρήστης επιλέγει, ανάλογα με την περίπτωση, θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η MISS HAMPTONS θα επιβεβαιώσει στον καταναλωτή και στον χρήστη την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος ή την αποστολή του νέου μοντέλου.

Σε περίπτωση που η επισκευή του προϊόντος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και η αντικατάσταση του προϊόντος δεν είναι σύμφωνη με τη σύμβαση, ο καταναλωτής και χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τερματισμό της σύμβασης.

Η MISS HAMPTONS ενημερώνει τους καταναλωτές και τους χρήστες ότι η προθεσμία για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών θα εξαρτηθεί από τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής και ο χρήστης κατά την αγορά του προϊόντος:

  • Εάν ο καταναλωτής και ο χρήστης έχουν πραγματοποιήσει την πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, η MISS HAMPTONS θα επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε εντός μιας περιόδου δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την στιγμή που ο καταναλωτής και ο χρήστης αποφάσισαν να καταγγείλουν τη σύμβαση.
  • Εάν ο καταναλωτής και ο χρήστης έχουν πραγματοποιήσει την πληρωμή μέσω PayPal, η MISS HAMPTONS θα επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε εντός μιας περιόδου είκοσι τεσσάρων (24) - σαράντα οκτώ (48) εργάσιμων ωρών από τη στιγμή που ο καταναλωτής και ο χρήστης αποφάσισαν να καταγγείλουν τη σύμβαση.

3.- Πολιτική αλλαγής προϊόντων

Η MISS HAMPTONS δεν επιτρέπει την αλλαγή μεταξύ ενός προϊόντος που αγοράστηκε από τον καταναλωτή και τον χρήστη με ένα άλλο προϊόν που προσφέρεται στον Ιστότοπο.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής και χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει την αλλαγή ενός προϊόντος, πρέπει να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 και στη συνέχεια να αγοράσει το νέο προϊόν που επιθυμεί.