Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

1.- Ποιοι είμαστε;

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει στη MISS HAMPTONS BRAND, S.L., (εφεξής, «MISS HAMPTONS»), η οποία έχει καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο του Αλικάντε, τόμος 3780, φύλλο 40, σελίδα A-140.312, 1η καταχώριση, με ΑΦΜ B54789581 και με έδρα στη διεύθυνση Calle Marie Curie, 34, Polígono Industrial, 03203, Elche (Αλικάντε).

2.- Πληροφορίες και συγκατάθεση

Με την αποδοχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, ο χρήστης (εφεξής, « Χρήστης» ή οι «Χρήστες») ενημερώνεται και δίνει την ελεύθερη, ενημερωμένη, συγκεκριμένη και σαφή συγκατάθεσή του ώστε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διεύθυνση URL [https://www.misshamptons.com/] (εφεξής, ο «Ιστότοπος») να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη MISS HAMPTONS, καθώς και τα δεδομένα που προέρχονται από την περιήγησή του και τυχόν άλλα δεδομένα που ενδέχεται να παρέχει στο μέλλον.

Ο Χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, η οποία έχει γραφτεί με σαφή και απλό τρόπο για να διευκολυνθεί η κατανόησή της και ο Χρήστης μπορεί ελεύθερα και εθελοντικά να καθορίσει εάν επιθυμεί να παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα στη MISS HAMPTONS .

3.- Υποχρέωση παροχής δεδομένων

Τα δεδομένα που ζητούνται στις φόρμες στον Ιστότοπο είναι γενικά υποχρεωτικά (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο απαιτούμενο πεδίο) για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέγονται.

Επομένως, εάν δεν παρέχονται ή δεν παρέχονται σωστά, δεν θα μπορούν να παρακολουθούνται, με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι μπορείτε να δείτε ελεύθερα το περιεχόμενο του Ιστότοπου.

4.- Για ποιο σκοπό επεξεργάζεται η MISS HAMPTONS τα δεδομένα του Χρήστη;

Σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς:

4.1 Δεδομένα που παρέχονται για την επισημοποίηση μιας αγοράς

 • Διαχείριση, επεξεργασία, αποστολή και παρακολούθηση των αγορών που πραγματοποιήθηκαν.
 • Επικοινωνία με τον Χρήστη για να ολοκληρώσει την παραγγελία του, εάν έχει αποθηκεύσει το καλάθι αγορών ή αν έχει αποθηκεύσει προϊόντα στο καλάθι αγορών χωρίς να ολοκληρώσει τη διαδικασία πληρωμής.
 • Πραγματοποίηση ερευνών ποιότητας και ικανοποίησης.
 • Αποστολή εξατομικευμένων εμπορικών ενημερώσεων στον Χρήστη σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της MISS HAMPTONS, με ηλεκτρονικά ή/και συμβατικά μέσα, εκτός εάν ο Χρήστης αντιταχθεί επιλέγοντας το πλαίσιο που είναι ενεργοποιημένο για αυτόν τον σκοπό στον Ιστότοπο.
 • Αποστολή εμπορικών ενημερώσεων στον Χρήστη, με ηλεκτρονικά και συμβατικά μέσα, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες από (i) εταιρείες του Ομίλου SALDUM VENTURES, SL (Εταιρίες του Ομίλου Saldum: Play Hawkers, Northweek, S.L., After Sunglasses, S.L., Bratleboro, S.L., Play Okyla, S.L., Hawkers Group Retail, S.L., Saldum Eyewear, S.L., Wolf & Sun, S.L.), στον οποίο όμιλο ανήκει και η MISS HAMPTONS και από (ii) άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η MISS HAMPTONS, εάν ο Χρήστης δώσει τη συγκατάθεσή του επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο.
 • Προετοιμασία ενός εταιρικού προφίλ, καταφεύγοντας σε πηγές τρίτων για να προσφερθούν στον χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, εάν ο Χρήστης το εξουσιοδοτήσει επιλέγοντας το πλαίσιο που είναι ενεργοποιημένο για αυτόν τον σκοπό.
 • Πραγματοποίηση ανάλυσης σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και έλεγχος των προτιμήσεων και των συμπεριφορών του Χρήστη προκειμένου να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τους Χρήστες του Ιστότοπου.

4.2 Δεδομένα που παρέχονται μέσω μιας φόρμας προϊόντος για το οποίο δεν υπάρχει απόθεμα.

 • Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν και που δεν ήταν διαθέσιμα.
 • Αποστολή εμπορικών ενημερώσεων στον Χρήστη με ηλεκτρονικά ή/και συμβατικά μέσα, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες (i) της MISS HAMPTONS (ii) εταιρειών του ομίλου SALDUM VENTURES, SL, στον οποίο ανήκει η MISS HAMPTONS και (iii) από άλλων εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η MISS HAMPTONS, εάν ο Χρήστης δώσει τη συγκατάθεσή επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο.
 • Προετοιμασία ενός εταιρικού προφίλ, καταφεύγοντας σε πηγές τρίτων για να προσφερθούν στον χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, εάν ο Χρήστης το εξουσιοδοτήσει επιλέγοντας το πλαίσιο που είναι ενεργοποιημένο για αυτόν τον σκοπό.
 • Πραγματοποίηση ανάλυσης σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και έλεγχος των προτιμήσεων και των συμπεριφορών του Χρήστη προκειμένου να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τους Χρήστες του Ιστότοπου.

4.3 Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων επικοινωνίας:

 • Διαχείριση, επεξεργασία και απάντηση σε αιτήματα, περιστατικά και ερωτήσεις του Χρήστη.
 • Αποστολή εμπορικών ενημερώσεων στον Χρήστη με ηλεκτρονικά ή/και συμβατικά μέσα, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες (i) της MISS HAMPTONS (ii) εταιρειών του ομίλου SALDUM VENTURES, SL, στον οποίο ανήκει η MISS HAMPTONS και (iii) από άλλων εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η MISS HAMPTONS, εάν ο Χρήστης δώσει τη συγκατάθεσή επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο.
 • Προετοιμασία ενός εταιρικού προφίλ, καταφεύγοντας σε πηγές τρίτων για να προσφερθούν στον χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, εάν ο Χρήστης το εξουσιοδοτήσει επιλέγοντας το πλαίσιο που είναι ενεργοποιημένο για αυτόν τον σκοπό.
 • Πραγματοποίηση ανάλυσης σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και έλεγχος των προτιμήσεων και των συμπεριφορών του Χρήστη προκειμένου να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τους Χρήστες του Ιστότοπου.

4.4 Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων συνεργασίας:

 • Διαχείριση των σχέσεων με τους συνεργάτες ή τους influencers.
 • Αποστολή εμπορικών ενημερώσεων στον Χρήστη με ηλεκτρονικά ή/και συμβατικά μέσα, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες (i) της MISS HAMPTONS (ii) εταιρειών του ομίλου SALDUM VENTURES, SL, στον οποίο ανήκει η MISS HAMPTONS και (iii) από άλλων εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η MISS HAMPTONS, εάν ο Χρήστης δώσει τη συγκατάθεσή επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο.
 • Προετοιμασία ενός εταιρικού προφίλ, καταφεύγοντας σε πηγές τρίτων για να προσφερθούν στον χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, εάν ο Χρήστης το εξουσιοδοτήσει επιλέγοντας το πλαίσιο που είναι ενεργοποιημένο για αυτόν τον σκοπό.
 • Πραγματοποίηση ανάλυσης σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και έλεγχος των προτιμήσεων και των συμπεριφορών του Χρήστη προκειμένου να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τους Χρήστες του Ιστότοπου.

4.5 Δεδομένα που παρέχονται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου:

 • Διαχείριση ή/και κατάργηση της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο.
 • Αποστολή εμπορικών ενημερώσεων στον Χρήστη με ηλεκτρονικά ή/και συμβατικά μέσα, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες (i) της MISS HAMPTONS (ii) εταιρειών του ομίλου SALDUM VENTURES, SL, στον οποίο ανήκει η MISS HAMPTONS και (iii) από άλλων εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η MISS HAMPTONS, εάν ο Χρήστης δώσει τη συγκατάθεσή επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο.
 • Προετοιμασία ενός εταιρικού προφίλ, καταφεύγοντας σε πηγές τρίτων για να προσφερθούν στον χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, εάν ο Χρήστης το εξουσιοδοτήσει επιλέγοντας το πλαίσιο που είναι ενεργοποιημένο για αυτόν τον σκοπό.
 • Πραγματοποίηση ανάλυσης σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και έλεγχος των προτιμήσεων και των συμπεριφορών του Χρήστη προκειμένου να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τους Χρήστες του Ιστότοπου.

4.6 Δεδομένα που παρέχονται για απόκτηση εκπτώσεων ή για συμμετοχή σε προσφορές:

 • Διαχείριση και πραγματοποίηση της προώθησης, καθώς και διαχείριση της εξέλιξής της.
 • Αποστολή εμπορικών ενημερώσεων στον Χρήστη με ηλεκτρονικά ή/και συμβατικά μέσα, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες (i) της MISS HAMPTONS (ii) εταιρειών του ομίλου SALDUM VENTURES, SL, στον οποίο ανήκει η MISS HAMPTONS και (iii) από άλλων εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η MISS HAMPTONS, εάν ο Χρήστης δώσει τη συγκατάθεσή επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο.
 • Προετοιμασία ενός εταιρικού προφίλ, καταφεύγοντας σε πηγές τρίτων για να προσφερθούν στον χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, εάν ο Χρήστης το εξουσιοδοτήσει επιλέγοντας το πλαίσιο που είναι ενεργοποιημένο για αυτόν τον σκοπό.
 • Πραγματοποίηση ανάλυσης σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και έλεγχος των προτιμήσεων και των συμπεριφορών του Χρήστη προκειμένου να βελτιώσουμε την επικοινωνία με τους Χρήστες του Ιστότοπου.

5.- Ποια δεδομένα του χρήστη θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τη MISS HAMPTONS ;

Η MISS HAMPTONS θα χειριστεί τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων χρήστη:

5.1 Για την επισημοποίηση μιας αγοράς:

 • Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση.
 • Δεδομένα συναλλαγών για αγαθά και υπηρεσίες της MISS HAMPTONS: προϊόντα και υπηρεσίες που αποκτήθηκαν ή για τα οποία ο Χρήστης δείχνει ενδιαφέρον.
 • Οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία: τραπεζική κάρτα.
 • Στοιχεία περιήγησης.

5.2 Δεδομένα που παρέχονται μέσω μιας φόρμας προϊόντος για το οποίο δεν υπάρχει απόθεμα.
 • Αναγνωριστικά στοιχεία: όνομα και επώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση email.
 • Δεδομένα συναλλαγών για αγαθά και υπηρεσίες της MISS HAMPTONS: προϊόντα και υπηρεσίες για τις οποίες ο Χρήστης δείχνει ενδιαφέρον.
 • Στοιχεία περιήγησης.

5.3 Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων επικοινωνίας:

 • Αναγνωριστικά στοιχεία: όνομα και επώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση.
 • Άλλα δεδομένα: δεδομένα που παρέχονται από τους ίδιους τους Χρήστες στα ανοιχτά πεδία των εντύπων που παρέχονται στον Ιστότοπο.
 • Στοιχεία περιήγησης.

5.4 Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων συνεργασίας:

 • Αναγνωριστικά στοιχεία: όνομα και επώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση.
 • Στοιχεία περιήγησης.

5.5 Δεδομένα που παρέχονται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου:

 • Αναγνωριστικά στοιχεία: όνομα και επώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση email.
 • Στοιχεία περιήγησης.

5.6 Δεδομένα που παρέχονται για απόκτηση εκπτώσεων ή για συμμετοχή σε προσφορές:

 • Αναγνωριστικά στοιχεία: όνομα και επώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση.
 • Δεδομένα συναλλαγών για αγαθά και υπηρεσίες της MISS HAMPTONS: προϊόντα και υπηρεσίες που αποκτήθηκαν ή για τα οποία ο Χρήστης δείχνει ενδιαφέρον.
 • Στοιχεία περιήγησης.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης παρέχει δεδομένα από τρίτα μέρη, δηλώνει ότι έχει τη συγκατάθεσή τους και δεσμεύεται να μεταφέρει τις πληροφορίες που περιέχονται στην Πολιτική Απορρήτου, εξαιρώντας τη MISS HAMPTONS από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη. Ωστόσο, η MISS HAMPTONS μπορεί να πραγματοποιεί περιοδικές επαληθεύσεις για να διαπιστώσει το προαναφερθέν, λαμβάνοντας τα αντίστοιχα μέτρα δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

6.- Ποια είναι η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων χρήστη από τη MISS HAMPTONS;

Η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι η ακόλουθη:

6.1 Δεδομένα που παρέχονται για την τυποποίηση μιας αγοράς:

 • Εκτέλεση της σύμβασης για τη διαχείριση, την επεξεργασία, την αποστολή, την παρακολούθηση των αγορών που πραγματοποιήθηκαν και επικοινωνία με τον Χρήστη για την οριστικοποίηση της παραγγελίας, εάν έχει αποθηκεύσει το καλάθι αγορών ή αν έχει αποθηκεύσει προϊόντα στο καλάθι αγορών χωρίς να ολοκληρώσει τη διαδικασία πληρωμής.
 • Νόμιμο ενδιαφέρονγια τη διενέργεια ερευνών ποιότητας και ικανοποίησης, καθώς και για την αποστολή εξατομικευμένων εμπορικών ενημερώσεων με ηλεκτρονικά ή/και συμβατικά μέσα, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της MISS HAMPTONS.
 • Συγκατάθεση για την αποστολή εμπορικών ενημερώσεων με ηλεκτρονικά και συμβατικά μέσα, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων, είτε από εταιρείες του ομίλου SALDUM VENTURES, SL, ενός ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει η MISS HAMPTONS ή από άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες.
 • Συγκατάθεση για την ανάπτυξη ενός εμπορικού προφίλ, καταφεύγοντας σε πηγές τρίτων για να προσφέρει στον χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του.

6.2 Δεδομένα που παρέχονται μέσω μιας φόρμας προϊόντος για το οποίο δεν υπάρχει απόθεμα.

 • Συγκατάθεση για να ενημερώνονται οι Χρήστες για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν και που δεν ήταν διαθέσιμα.
 • Συγκατάθεση για την αποστολή εμπορικών ενημερώσεων με ηλεκτρονικά και συμβατικά μέσα, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της MISS HAMPTONS και τρίτων μερών, είτε από εταιρείες του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., ενός ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει η MISS HAMPTONS είτε από άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες.
 • Συγκατάθεση για την ανάπτυξη ενός εμπορικού προφίλ, καταφεύγοντας σε πηγές τρίτων για να προσφέρει στον χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του.

6.3 Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων επικοινωνίας:

 • Συγκατάθεση για τη διαχείριση, την επεξεργασία και την απάντηση σε αιτήματα, περιστατικά ή ερωτήσεις από τον Χρήστη.
 • Συγκατάθεση για την αποστολή εμπορικών ενημερώσεων με ηλεκτρονικά και συμβατικά μέσα, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της MISS HAMPTONS και άλλων τρίτων μερών, είτε από εταιρείες του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., ενός ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει η  MISS HAMPTONS ή από άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες.
 • Συγκατάθεση για την ανάπτυξη ενός εμπορικού προφίλ, καταφεύγοντας σε πηγές τρίτων για να προσφέρει στον χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του.

6.4 Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων συνεργασίας:

 • Εκτέλεση της σύμβασης για τη διαχείριση της σχέσης με συνεργάτες ή influencers.
 • Συγκατάθεση για την αποστολή εμπορικών ενημερώσεων με ηλεκτρονικά και συμβατικά μέσα, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της MISS HAMPTONS και άλλων τρίτων μερών, είτε από εταιρείες του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., ενός ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει η  MISS HAMPTONS ή από άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες.
 • Συγκατάθεση για την ανάπτυξη ενός εμπορικού προφίλ, καταφεύγοντας σε πηγές τρίτων για να προσφέρει στον χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του.

6.5 Δεδομένα που παρέχονται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου:

 • Συγκατάθεση για τη διαχείριση της συνδρομής ή και της κατάργησης της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο, η οποία πραγματοποιείται μέσω του καναλιού που παρέχεται στον Ιστότοπο.
 • Συγκατάθεση για την αποστολή εμπορικών ενημερώσεων με ηλεκτρονικά και συμβατικά μέσα, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της MISS HAMPTONS και άλλων τρίτων μερών, είτε από εταιρείες του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., ενός ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει η  MISS HAMPTONS ή από άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες.
 • Συγκατάθεση για την ανάπτυξη ενός εμπορικού προφίλ, καταφεύγοντας σε πηγές τρίτων για να προσφέρει στον χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του.

6.6 Δεδομένα που παρέχονται για απόκτηση εκπτώσεων ή για συμμετοχή σε προσφορές:

 • Συγκατάθεση για τη διαχείριση της προώθησης και την πραγματοποίηση της έκπτωσης ή της προώθησης.
 • Συγκατάθεση για την αποστολή εμπορικών ενημερώσεων με ηλεκτρονικά και συμβατικά μέσα, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της MISS HAMPTONS και άλλων τρίτων μερών, είτε από εταιρείες του Ομίλου SALDUM VENTURES, S.L., ενός ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει η  MISS HAMPTONS ή από άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες.
 • Συγκατάθεση για την ανάπτυξη ενός εμπορικού προφίλ, καταφεύγοντας σε πηγές τρίτων για να προσφέρει στον χρήστη προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του.

Οι συγκαταθέσεις που λαμβάνονται για τους προαναφερθέντες σκοπούς είναι ανεξάρτητες και επομένως ο Χρήστης μπορεί να ανακαλέσει μόνο μία από αυτές, χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες,

Για να ανακαλέσει την εν λόγω συγκατάθεση, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τη MISS HAMPTONS μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη διεύθυνση www.misshamptons/pages/contacto.

7.- Σε ποιους παραλήπτες θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα του χρήστη;

Τα δεδομένα του χρήστη μπορούν να κοινοποιηθούν στους εξής:

 • Σε δημόσιες αρχές στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.
 • Στη SALDUM VENTURES, SL, μητρική εταιρεία, με βάση το νόμιμο συμφέρον που παρέχεται από τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, για σκοπούς διοικητικής διαχείρισης του επιχειρηματικού ομίλου.
 • Στις εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο SALDUM VENTURES, S.L. (και που αναφέρθηκαν παραπάνω) προκειμένου να στείλουν στον χρήστη εξατομικευμένες εμπορικές ενημερώσεις, με ηλεκτρονικά και συμβατικά μέσα, εάν ο Χρήστης το επιτρέψει, επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο.
 • Σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του μάρκετινγκ ή ανήκουν στην Adigital, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, των χρηματοοικονομικών, της ψυχαγωγίας, της μαζικής κατανάλωσης, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας και του ύδατος, σε ΜΚΟ, καθώς και σε εταιρείες στη βιομηχανία των κοσμημάτων και των πολύτιμων λίθων, προκειμένου να στείλουν στον Χρήστη εμπορικές ενημερώσεις με ηλεκτρονικά και συμβατικά μέσα που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες τομείς, υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης το επιτρέπει επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο.

8.- Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Ο Χρήστης ενημερώνεται ότι η MISS HAMPTONS έχει συνάψει συμβάσεις με τις υπηρεσίες Shopify, Google, Microsoft, Dropbox, Mailchimp, Atlassian, Amazon Web Services και Slack, των οποίων οι διακομιστές φιλοξενούνται στις ΗΠΑ, γεγονός που συνεπάγεται τη διεθνή μεταφορά δεδομένων. Ωστόσο, οι διεθνείς μεταφορές δεδομένων πληρούν συγκεκριμένους όρους, δεδομένου ότι οι προαναφερθείσες οντότητες τηρούν το Πρωτόκολλο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

9.- Διατήρηση δεδομένων

Τα δεδομένα χρήστη θα διατηρηθούν για τις ακόλουθες περιόδους:

9.1 Δεδομένα που παρέχονται για την τυποποίηση μιας αγοράς:

 • Τα δεδομένα που παρέχονται για τη διαχείριση, την επεξεργασία, την αποστολή και την παρακολούθηση των αγορών που πραγματοποιούνται θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και, μόλις αυτή λήξει, για τη διάρκεια της περιόδου παραγραφής των νομικών ενεργειών που ενδέχεται να προκύψουν από την προαναφερθείσα.
 • Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την επικοινωνία με τον Χρήστη για την οριστικοποίηση της παραγγελίας, εάν έχει αποθηκεύσει το καλάθι αγορών ή έχει αποθηκεύσει προϊόντα στο καλάθι αγορών χωρίς να ολοκληρώσει τη διαδικασία πληρωμής, θα διατηρηθούν για 180 ημέρες.
 • Τα δεδομένα που σχετίζονται με τις έρευνες ικανοποίησης και ποιότητας θα διατηρηθούν για πέντε (5) χρόνια.

9.2 Δεδομένα που παρέχονται μέσω μιας φόρμας προϊόντος για το οποίο δεν υπάρχει απόθεμα.

 • Θα υποβληθούν σε επεξεργασία έως ότου αποσταλεί η επικοινωνία στον χρήστη, υποδεικνύοντας ότι το προϊόν βρίσκεται σε απόθεμα και, εάν δεν είναι διαθέσιμο, για έξι (6) μήνες.

9.3 Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων επικοινωνίας:

 • Θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία και την απάντηση του αιτήματός σας και, μόλις ολοκληρωθεί το αίτημα, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας παραγραφής για νομικές ενέργειες που προέρχονται από το προαναφερθέν αίτημα.

9.4 Δεδομένα που παρέχονται μέσω εντύπων συνεργασίας:

 • Θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και, μόλις αυτή λήξει, κατά τη διάρκεια της περιόδου παραγραφής των νομικών ενεργειών που ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν.

9.5 Δεδομένα που παρέχονται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου:

 • Θα διατηρηθούν εφόσον ο Χρήστης δεν ανακαλεί τη συγκατάθεση που έχει δοθεί για τον σκοπό αυτό.

9.6 Δεδομένα που παρέχονται για τη λήψη εκπτώσεων ή για τη συμμετοχή σε προσφορές:

 • Θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της προσφοράς και, μόλις τελειώσει η προσφορά, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας παραγραφής για τις νομικές ενέργειες που ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν.

9.7 Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αποστολή εμπορικών ενημερώσεων:

 • Θα υποβάλλονται σε επεξεργασία έως ότου ο Χρήστης να αντιταχθεί ή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.

9.8 Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ:

 • Η προσφυγή σε πηγές τρίτων, σε καμία περίπτωση δεν θα αναφέρεται σε περίοδο μεγαλύτερη των τριών (3) ετών.

10.- Εμπορικές και διαφημιστικές ενημερώσεις

Ένας από τους σκοπούς για τους οποίους η MISS HAMPTONS επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες είναι για να τους στείλει εμπορικές ενημερώσεις με πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, εκδηλώσεις ή συναφή νέα για τους Χρήστες.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να σταματήσει να λαμβάνει εμπορικές ή προωθητικές ενημερώσεις από τη MISS HAMPTONS μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της υπηρεσίας στέλνοντας το αίτημά του μέσω της ακόλουθης φόρμας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

11.- Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης:

 • Εγγυάται ότι είναι άνω των δεκαέξι (16) ετών και ότι τα δεδομένα που παρέχει στη MISS HAMPTONS είναι αληθινά, ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Για τους σκοπούς αυτούς, ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια όλων των δεδομένων που κοινοποιεί και θα διατηρεί τις πληροφορίες που παρέχονται κατάλληλα ενημερωμένες, με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματική του κατάσταση.
 • Όπου ισχύει, εγγυάται ότι έχει ενημερώσει τα τρίτα μέρη των οποίων παρέχει τα δεδομένα για τις πτυχές που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο. Ομοίως, εγγυάται ότι έχει λάβει την άδεια τους για την παροχή των δεδομένων τους στη MISS HAMPTONS για τους δηλωμένους σκοπούς.
 • Θα είναι υπεύθυνος για τις ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες που παρέχει μέσω του Ιστότοπου και για τις ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που αυτό προκαλεί στη MISS HAMPTONS ή σε τρίτους.

12.- Άσκηση δικαιωμάτων

Ο Χρήστης μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στη MISS HAMPTONS, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή αυτής της Πολιτικής ή μέσω της ακόλουθης φόρμας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, επισυνάπτοντας μια φωτοτυπία της ταυτότητάς του, ανά πάσα στιγμή και δωρεάν, για τους εξής σκοπούς:

 • Ανάκληση των συγκαταθέσεων που έχουν χορηγηθεί.
 • Λήψη επιβεβαίωσης αναφορικά με το αν η MISS HAMPTONS υποβάλλει ή όχι σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη.
 • Απόκτηση πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα.
 • Διόρθωση ανακριβών ή ελλειπών δεδομένων.
 • Διαγραφή των δεδομένων του όταν, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 • Περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων από τη MISS HAMPTONS όταν ικανοποιείται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
 • Αίτηση φορητότητας των δεδομένων που παρέχονται από τον Χρήστη σε αυτές τις περιπτώσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς.
 • Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της MISS HAMPTONS μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης: dpo@saldum.com.
 • Υποβολή μιας αξίωσης σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ενώπιον του Ισπανικού Οργανισμού Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση C/Jorge Juan, 6, 28001 - Μαδρίτη, όταν το ενδιαφερόμενο μέρος θεωρεί ότι η MISS HAMPTONS έχει παραβιάσει τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων.

13.- Μέτρα ασφαλείας

Η MISS HAMPTONS θα χειρίζεται τα δεδομένα του Χρήστη ανά πάσα στιγμή με απόλυτα εμπιστευτικό τρόπο και θα διατηρεί το υποχρεωτικό καθήκον του απορρήτου σε σχέση με αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις των εφαρμοστέων κανονισμών, υιοθετώντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εγγύηση της ασφάλειας των δεδομένων σας και για την αποφυγή της αλλοίωσης, της απώλειας, της διαχείρισης ή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.

14.- Αλλαγές

Η MISS HAMPTONS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου όποτε το κρίνει κατάλληλο. Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρχει ενημέρωση προς τους Χρήστες. Για αυτόν τον λόγο, σας ζητούμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη δήλωση απορρήτου για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου της MISS HAMPTONS .

15.- Αποδοχή και συγκατάθεση

Ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ότι αποδέχεται και δίνει τη συγκατάθεσή του για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προαναφερθέντων από τη MISS HAMPTONS, με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.